Najczęstsze usterki sprzętu laboratoryjnego

Sprawnie działający sprzęt to podstawa funkcjonowania każdego laboratorium. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie precyzyjnych badań mających wpływ m.in. na podejmowaną terapię medyczną czy przyznanie certyfikatu bezpieczeństwa badanym materiałom.

Urządzenia nie są jednak w pełni niezawodne. Niekiedy ulegają usterkom wpływającym na zaburzenie prowadzonych obserwacji. Które z nich są najczęstsze?

Usterki sprzętu laboratoryjnego — jak ich unikać?

W celu zminimalizowania ryzyka usterek urządzeń laboratoryjnych zaleca się przeprowadzanie regularnego serwisu sprzętu medycznego, ale i natychmiastowe reagowanie na występujące awarie.

To zminimalizuje skutki uszkodzeń i sprawi, że wyposażenie laboratorium medycznego będzie mogło być ponownie wykorzystywane przez laborantów, gdy zostanie mu przywrócona pełna sprawność.

Ważne jest również to, by stawiać na wysokiej jakości sprzęt od sprawdzonych dostawców. Odpowiednie parametry techniczne i dobór urządzeń do rodzaju prac wykonywanych w placówce ograniczy ryzyko usterek.

Dlaczego ważne jest, aby sprzęt laboratoryjny był sprawny?

Tylko w pełni sprawne przyrządy laboratoryjne umożliwiają precyzyjną pracę i obiektywne analizy. Należy pamiętać, że w placówkach badawczych odbywają się obserwacje związane z medycyną, bezpiecznym zastosowaniem substancji chemicznych, materiałów budowlanych czy kosmetyków. Wyniki analiz mają więc bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrostan ludzi, a także na stan środowiska.

Niesprawne wyposażenie laboratorium medycznego wpływa również na bezpieczeństwo laborantów, ponieważ może powodować m.in. wycieki niebezpiecznych substancji czy dokonanie mylnej oceny w zakresie właściwości fizykochemicznych danych elementów.

Nawet drobne usterki przyrządów mogą powodować również znaczne ograniczenie wydajności pracy i wzrost kosztów związanych z prowadzeniem placówki badawczej. Konieczność resetowania urządzeń, czekania, aż – z opóźnieniem – się uruchomią czy stałego kalibrowania wynikającego z awarii systemów znacznie wydłuża prowadzone procedury.

Uszkodzenia mogą powodować również wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną przez urządzenie. Tym samym usterki podniosą ogólne koszty działalności.

urządzenie laboratoryjne

Jakie usterki sprzętu laboratoryjnego są najczęstsze?

Do najczęściej występujących usterek sprzętu laboratoryjnego zalicza się:

  • uszkodzenia mechaniczne lub nadmierne zużycie poszczególnych elementów — każdy przyrząd laboratoryjny, który jest intensywnie użytkowany, jest narażony na uszkodzenia ogólne, pojedynczych części lub podzespołów;
  • nieprawidłową kalibrację — wpływa ona negatywnie na wiarygodność przeprowadzanych badań;
  • awarie układów hydraulicznych i pneumatycznych — najczęściej dotyczą problemów z wyciekami czy nietrzymaniem ciśnienia;
  • uszkodzenia elementów narażonych na działanie wysokiej temperatury;
  • usterki wynikające z nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji elementów — nieprawidłowo przeprowadzane procedury mogą prowadzić np. do wystąpienia korozji czy zatkania przewodów;
  • awarie instalacji elektrycznej/systemów elektronicznych — mogą im ulegać np. chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne i inne sprzęty wyposażone w przewody elektryczne, czujniki wilgoci i temperatury czy systemy kontroli zanieczyszczeń.

Aby chronić sprzęt laboratoryjny przed usterkami, należy regularnie korzystać z usług serwisu wyposażenia laboratorium medycznego. Dzięki temu unikniesz długotrwałych awarii urządzeń, które wpływają na ograniczenie wydajności laboratorium, powodują długie przestoje w pracy i zwiększają koszty prowadzonych napraw.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy w pracy urządzeń, nie zwlekaj. Oddaj je w ręce specjalistów, aby zapobiec dalszym zniszczeniom. Awaria może z czasem postępować, co zwiększy koszty serwisu i okres oczekiwania na naprawę.

Facebook
Twitter
Email
Print

ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
Polska

+48 22 631 631 0
tbj@frost.com.pl