Chłodziarka farmaceutyczna i wymogi prawne

Nowoczesne chłodziarki farmaceutyczne są kluczowym elementem infrastruktury medycznej, służącym do przechowywania leków, szczepionek oraz innych preparatów farmaceutycznych w kontrolowanych warunkach temperaturowych. Ze względu na krytyczną rolę, jaką odgrywają w zapewnianiu skuteczności i bezpieczeństwa produktów medycznych, chłodziarki farmaceutyczne muszą spełniać szereg wymogów prawnych i norm.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie przepisy obowiązują w zakresie chłodziarek farmaceutycznych, jakie dyrektywy i rozporządzenia regulują ich używanie oraz jakie certyfikaty i zatwierdzenia są wymagane.

Jakie wymogi prawne muszą być spełnione w przypadku chłodziarki farmaceutycznej?

Chłodziarki farmaceutyczne muszą spełniać określone wymogi prawne, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie leków i produktów medycznych. Wymogi te obejmują zarówno regulacje dotyczące projektowania i produkcji urządzeń, jak i ich codziennego użytkowania. Kluczowe aspekty to:

  • Precyzyjna kontrola temperatury – chłodziarki muszą utrzymywać stabilną temperaturę w określonym zakresie, zwykle od 2°C do 8°C, aby zapewnić integralność przechowywanych produktów.
  • Systemy monitorowania – urządzenia powinny być wyposażone w zaawansowane systemy monitorowania i alarmowania, które informują użytkowników o wszelkich odchyleniach od ustalonych parametrów temperaturowych.
  • Dokumentacja i kalibracja – regularne kalibracje i dokładna dokumentacja są niezbędne do zapewnienia, że chłodziarki działają zgodnie z wymaganiami.
  • Normy higieniczne – chłodziarki powinny być łatwe do czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec kontaminacji przechowywanych produktów.

Wszystko, co dotyczy chłodziarek farmaceutycznych ściśle regulują dyrektywy Unii Europejskiej, rozporządzenia krajowe oraz europejskie normy. Czytaj dalej!

Chłodziarka Bolarus SLC 55 glass

Dyrektywy europejskie i krajowe

W Unii Europejskiej chłodziarki farmaceutyczne muszą spełniać szereg dyrektyw i rozporządzeń, które regulują ich używanie i produkcję. Do najważniejszych należą dyrektywa 93/42/EWG i zastępujące ją rozporządzenie MDR (2017/745) oraz norma EN 60068-3-11.

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych ustanawia wymagania dla projektowania, produkcji i wprowadzenia do obrotu urządzeń medycznych, w tym chłodziarek farmaceutycznych. Nowe rozporządzenie MDR (2017/745) dotyczące wyrobów medycznych zastąpiło dyrektywę 93/42/EWG. Określa bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych, w tym wymogi dotyczące dokumentacji technicznej i oceny zgodności.

EN 60068-3-11 to z kolei norma, która określa metody badań środowiskowych, które muszą być przeprowadzane w celu zapewnienia, że chłodziarki farmaceutyczne mogą skutecznie działać w różnych warunkach temperaturowych i wilgotności.

Certyfikat CE oraz ISO 13485

Posiadanie certyfikatu CE jest obowiązkowe dla chłodziarek farmaceutycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ten potwierdza, że produkt spełnia wszystkie odpowiednie wymagania dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

  • Certyfikat CE – aby uzyskać certyfikat CE, producent musi przeprowadzić ocenę zgodności, która obejmuje zarówno testy wewnętrzne, jak i ewentualnie audyty zewnętrzne przeprowadzone przez notyfikowane jednostki certyfikujące. Proces ten ma na celu zapewnienie, że chłodziarka spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i normy.
  • ISO 13485 – jest to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Posiadanie certyfikatu ISO 13485 świadczy o tym, że producent chłodziarek farmaceutycznych stosuje rygorystyczne procedury kontroli jakości i zarządzania ryzykiem, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności urządzeń.

Zatwierdzenie przez GIF

W Polsce chłodziarki farmaceutyczne muszą być zatwierdzone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). GIF jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa farmaceutycznego, w tym kontrolę jakości i bezpieczeństwa przechowywania leków.

Na czym polega proces zatwierdzenia przez GIF? Producent lub importer chłodziarek farmaceutycznych musi przedstawić odpowiednią dokumentację techniczną, wyniki badań oraz certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. GIF przeprowadza ocenę tych dokumentów oraz, jeśli to konieczne, inspekcje na miejscu, aby upewnić się, że chłodziarki spełniają wszystkie wymogi prawne.

GIF może ponadto przeprowadzać regularne kontrole i inspekcje w miejscach, gdzie używane są chłodziarki farmaceutyczne, aby zapewnić, że urządzenia są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wymagania dotyczące przechowywania leków.

Podsumowując, chłodziarki farmaceutyczne muszą spełniać szereg wymogów prawnych i norm, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne przechowywanie leków. Przestrzeganie dyrektyw europejskich, uzyskanie certyfikatów CE i ISO 13485 oraz zatwierdzenie przez GIF są kluczowe dla zapewnienia, że urządzenia te spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Facebook
Twitter
Email
Print

ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
Polska

+48 22 631 631 0
tbj@frost.com.pl