Frost

REGULAMIN FROST.COM.PL

Strona internetowa www.frost.com.pl („Strona”) jest prowadzona przez firmę Frost Tomasz Jankowski  (dalej: „Frost”) z siedzibą w Warszawie, adres: Dobra 9, 05-092 Łomianki, NIP: 5270100493 która jest dystrybutorem profesjonalnego sprzętu chłodniczego.

Poniżej znajduje się regulamin korzystania ze Strony („Regulamin”). Warunkiem korzystania ze Strony jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przestrzeganie poniższego Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania za Strony. Prosimy także o zapoznanie się z Polityką Prywatności które wyjaśniają przetwarzanie danych osobowych na tej Stronie.

1. Usługi świadczone na Stronie
Frost Tomasz Jankowski, zwany dalej Frost świadczy Usługi na rzecz użytkowników Strony w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Każdy użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych na Stronie wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami umieszczonymi na Stronie (jeśli ma to miejsce), obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Za pośrednictwem Strony Frost może udostępniać różnego rodzaju usługi, które mogą podlegać dodatkowym warunkom („Usługi”): 1) prezentacja urządzeń oferowanych przed Frost, 2) zapoznanie się z historią firmy 3) informacja o sposobach kontaktu 4) Pobrania materiałów promocyjnych i gwarancyjnych 5) informacja o zgłoszeniach serwisowych

Usługi i funkcjonalności strony mogą być zmieniane, dodawane lub usuwane w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, standardy rynkowe oraz wedle naszego uznania lub ze względu na wymogi prawne. Odwiedzając naszą Stronę oraz wykorzystując jej funkcjonalności są Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Państwu tej strony zostaje zawarta w momencie wpisania i aktywowania przez Państwa jej adresu URL lub skorzystania z linku zewnętrznego do niej prowadzącego. Zostaje ona rozwiązana w momencie opuszczenia przez Państwa Strony.

2. Prezentowane informacje
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na Stronie były aktualne, dokładne i kompletne, jednak nie możemy zagwarantować, że będą one w każdym czasie aktualne. Dodatkowo, możemy w każdym czasie zmieniać publikowane informacje (bez publikowania osobnej informacji o takich zmianach).

Informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty handlowej i mają charakter wyłącznie informacyjny. Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Uzyskanie wiążącej oferty cenowej wymaga kontaktu z doradcą.

3. Korzystanie ze strony
Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była dla Państwa dostępna w sposób nieprzerwany i wolny od błędów oraz wirusów, nie możemy jednak zagwarantować, że będzie ona zawsze aktualna i dostępna oraz że nie pojawią się na niej błędy.

Niniejsza strona może zawierać linki do stron zewnętrznych, które prowadzone są przez inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, bezpieczeństwo czy przetwarzanie danych osobowych na takich stronach. Prosimy, aby korzystając z takich stron zapoznali się Państwo z regulaminami i politykami prywatności na nich publikowanymi.

Korzystając ze Strony zobowiązują się Państwo: – nie uzyskiwania w żaden sposób lub podejmowania prób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Strony, sieci podłączonych do Strony lub systemów lub serwerów Frost, – korzystania ze Strony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami dobrych obyczajów, w tym szczególności do korzystania ze Strony w sposób, który nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich – nie wykorzystywać jej do publikacji, przesyłania czy innego dostarczania przez Państwa treści niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, dobra osobiste innych osób, treści obscenicznych czy obraźliwych – nie przesyłać lub dostarczać za pomocą Strony treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, w tym takich, które mogą doprowadzić do zaburzeń w pracy czy przeciążenia Strony, systemów informatycznych naszych czy naszych dostawców, prowadzących do obejścia stosowanych zabezpieczeń, zmiany układu i treści na Stronie czy zawierających złośliwe oprogramowanie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za Państwa działania i zaniechania, jak również za działania i zaniechania innych osób odwiedzających Stronę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędne działania i zaniechania wobec Państwa, które wynikają z błędnego podania przez Państwa danych.

Strona jest prowadzona przez Frost. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym straty, poniesione przez Państwa w związku z korzystaniem ze Strony czy wykorzystaniem wyświetlanych na niej informacji.

4. Własność intelektualna
Strona, prezentowane na niej materiały graficzne, tekstowe, filmowe, dźwiękowe, ich układ oraz funkcjonalności należą do FROST lub podmiotów trzecich oraz podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Również wszelkie nazwy, obrazy, oznaczenia i logotypy oraz treści przedstawione na Stronie, w tym identyfikujące producentów lub podmioty trzecie są chronione prawnie, w tym na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z praw Frost lub jakichkolwiek podmiotów trzecich wymaga uprzedniej zgody właścicieli w formie pisemnej. Wszelkie prawa do określonych powyżej materiałów i oznaczeń, w tym prawa ochronne na znaki towarowe dostępne na Stronie przysługują Frost lub podmiotom, z którymi Frost zawarł stosowne umowy. Korzystanie z nich niezgodnie z Regulaminem lub bez uzyskania wymaganego zezwolenia jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa oraz może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

W szczególności nie zezwala się na modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, prezentowanie, odtwarzanie, powielanie, publikowanie, licencjonowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek praw lub informacji dostępnych na Stronie w celach komercyjnych, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku określonego w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnienie jakichkolwiek praw, materiałów lub informacji na Stronie w żadnym razie nie uważa się za udzielenie użytkownikowi licencji, upoważnienia lub prawa do udzielania dalszych licencji.

Ponosicie Państwo odpowiedzialność za naruszenie praw zgodnie z powyższymi postanowieniami i zobowiązujecie się naprawić wszelkie szkody oraz bronić Frost w przypadku jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem praw tych podmiotów.

5. Warunki techniczne konieczne do korzystania ze Strony
Aby skorzystać z niniejszej Strony i aby zapewnić, że zaprezentowane na niej treści i dostępne funkcjonalności wyświetlają się i działają poprawnie, konieczne jest aby spełnili Państwo następujące minimalne warunki techniczne w zakresie urządzenia, za pomocą którego wchodzą Państwo na Stronę: a. dostęp do sieci Internet; b. w celu uzyskania dostępu do Strony – dowolna przeglądarka Internetowa, która umożliwia wyświetlanie dokumentów HTML.

Zaznaczamy również, że niektóre funkcjonalności Strony mogą dla poprawnego działania wymagać wykorzystania plików cookie.. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej niewłaściwe działanie lub niedostępność spowodowane awariami, brakiem wymaganego oprogramowania czy wadliwego funkcjonowania po Państwa stronie.

6. Reklamacje
W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w zakresie korzystania przez Państwa ze Strony, prosimy o kontakt z nami pod adresem email: serwis@frost.com.pl

Reklamacja musi zawierać: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, a także Państwa żądanie.

Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona najszybciej jak to możliwe, w każdym razie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Frost. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany w reklamacji.

7. Zmiany
Zastrzegamy prawo do zmiany Regulaminu Strony w każdym czasie poprzez publikację jego nowej wersji na Stronie. Nowy Regulamin będzie obowiązywać w terminie 14 dni od dnia jego publikacji na Stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmieniony regulamin Strony, powinni Państwo przestać z niej korzystać.

Mogą Państwo pobierać, zapisywać, kopiować czy drukować ten Regulamin dla własnych, niekomercyjnych potrzeb. Regulamin Strony podlega przepisom prawa polskiego.