Jak czyścić lodówkę laboratoryjną

Wnętrze chłodziarek laboratoryjnych i medycznych należy utrzymywać w nienagannej czystości przez cały okres ich użytkowania. Zaleca się częste kontrole wnętrza chłodziarki i obserwacje, czy nie rozlały się odczynniki lub pojemniki do przechowywania substancji biologicznych lub opakowania leków nie zostały uszkodzone.

Pamiętaj, aby przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie z gniazdka.

Z reguły w chłodziarkach laboratoryjnych i medycznych wyłączanie następuje z panelu administratora, a dopiero później należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka. Po wyłączeniu, zaleca się otwarcie drzwi chłodziarki i odczekanie aż wnętrze osiągnie temperaturę pokojową.

Do mycia możemy zastosować każdy dostępny na europejskim rynku detergent typu Ludwik rozcieńczony z ciepłą, ale nie gorąca wodą.Każdą półkę lub szufladę należy wyjąć lub odsunąć i dokładnie wymyć miejsca trudno dostępne. Należy pamiętać, aby wody z detergentem nie rozlewać bezpośrednio do wnętrza chłodziarki, tylko zmoczyć czystą, bawełnianą lub lnianą szmatkę i wilgotną szmatką myć urządzenie.

Pamiętaj, aby umyć także uszczelki i sprawdzić ich kondycję.

Przy okazji mycia chłodziarki czyścimy skraplacz odkurzaczem lub pędzelkiem i sprawdzamy jego jakość.Po dokładnym umyciu proponujemy wysuszyć wnętrze przy pomocy szmatki typu mikrofibra lub szmatki dobrze wchłaniającej wilgoć.Po umyciu i wysuszeniu zaleca się, aby sprzęt laboratoryjny i medyczny został dodatkowo zdezynfekowany.

Do dezynfekcji można użyć każdego dostępnego środka dezynfekującego dopuszczonego na rynek europejski. Po zdezynfekowaniu należy odczekać, aż wnętrze chłodziarki wyschnie. Pamiętaj, aby środek do dezynfekcji najpierw nanieść na nową, czystą szmatkę, nie bezpośrednio na urządzenie. Do dezynfekcji należy użyć nowej szmatki, nie tej, którą czyściliśmy wcześniej wnętrze. Wymyta, zdezynfekowana i sucha chłodziarka jest gotowa do ponownego podłączenia i umieszczenia w niej produktów po uzyskaniu właściwej temperatury. 

Zachowaj środki ostrożności:

  • Do mycia urządzenia załóż rękawiczki, aby nie dotykać gołymi dłońmi do preparatów przechowywanych w lodówce, samego wnętrza lodówki, w którym mogą znajdować się bakterie i różne patogeny, a także aby dłonie nie miały kontaktu z detergentem.
  • Do czyszczenia nie używaj benzenu, rozcieńczalnika ani wybielacza i innych substancji żrących i ściernych, które mogłyby uszkodzić urządzenie, a nawet wywołać pożar.
  • Do czyszczenia należy używać czystych, wypranych wcześniej szmatek, które nie niosą ze sobą ryzyka wprowadzenia do wnętrza chłodziarki nowych bakterii z zewnątrz.
  • Po każdym czyszczeniu szmatki należy wyprać w wysokiej temp 90st C lub zutylizować, w zależności od przechowywanych wewnątrz chłodziarki produktów.
Facebook
Twitter
Email
Print

ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
Polska

+48 22 631 631 0
tbj@frost.com.pl