Monitoring temperatur EFENTO CLOUD

Monitoring temperatur EFENTO CLOUD

SPECYFIKACJA

Przeznaczenie
Efento Cloud to platforma serwerowa gromadząca i przetwarzająca dane z sensorów Efento. Platforma przeznaczona jest do obiektów, w których monitorowane jest od kilkunastu do kilkuset punktów pomiarowych np. hurtownie farmaceutyczne, chłodnie czy magazyny. Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a Ty masz do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz konfigurację alarmów SMS / e-mail. Dostęp do Efento Cloud nie wiąże się z żadnymi opłatami cyklicznymi (subskrypcja).
Kategoria
monitoring temperatur,
Rozwiązanie w chmurze

INFORMACJE DODATKOWE

W skład systemu wchodzą sensory Efento mierzące temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, Efento Gateway, gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud.rn
Platforma serwerowa jest „mózgiem” całego sytemu, to tam podejmowane są decyzje o wysyłce powiadomień SMS / e-mail, tam również gromadzone są dane pomiarowe, do których masz dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Dane pomiarowe mogą pochodzić z sensorów zlokalizowanych w różnych miastach, a Ty możesz dowolnie nimi zarządzać, grupować je według swoich potrzeb czy przyznawać dostęp do poszczególnych sensorów wybranym użytkownikom. Platforma utrzymywana jest na naszej infrastrukturze, dzięki temu nie musisz martwić się o serwery i utrzymanie ich pracy. My zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych!rnrn
Efento Cloud umożliwia szybkie i wygodne filtrowanie i sortowanie sensorów. Możesz filtrować sensory po nazwie, numerze seryjnym, mierzonej wielkości fizycznej czy lokalizacji. Dodatkowo możesz szybko odfiltrować niedziałające sensory, sensory o niskim poziomie baterii czy sensory wyłączone.rn
Oznaczenie sensorów jako ulubione, to prosty sposób aby urządzenia, które często sprawdzasz były zawsze pod ręką. Dodaj sensor do ulubionych klikając na przycisk gwiazdki obok jego nazwy. Aby wybrać jedynie ulubione sensory z belki filtrów wybierz symbol gwiazdki.rn
Możesz zdefiniować dowolną liczbę reguł alarmowych i przypisać sensory do każdej reguły. Reguła składa się z bodźca, warunku i akcji, przykładowo: jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 10 stopni platforma wyśle powiadomienie SMS do wybranych odbiorców. Reguły mogą być konfigurowane w dowolny sposób np. wysyłka powiadomień do różnych odbiorców w zależności od przekroczonego progu, przekroczenie ustalonych progów ma być jedynie odnotowane w systemie (bez wysyłki powiadomienia), itd.rn
Platforma umożliwia wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMSrn
Wszystkie pomiary z sensorów Efento zapisywane są w platformie serwerowej Efento Cloud. Masz do nich dostęp 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie przez przeglądarkę internetową. Pomiary są przechowywane w platformie przez 5 lat, a my dbamy o ich pełne bezpieczeństwo.rn
Efento Cloud obsługuje sensory mierzące różne wielkości fizyczne (np. temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne). Po dodaniu nowego sensora, platforma automatycznie rozpoznaje mierzone przez niego wielkości fizyczne, a Ty musisz tylko przypisać go do wybranej lokalizacji i reguły alarmowej.rn
Dla użytkowników z Twojej organizacji możesz utworzyć konta administratorów, którzy mogą konfigurować system (np. edytować reguły alarmowe, przenosić sensory między lokalizacjami, dodawać nowych użytkowników), menadżerów, którzy mają dostęp do danych i możliwość edycji niektórych ustawień (np. reguły alarmowe) i analityków, którzy mają jedynie dostęp do danych bez możliwości edycji żadnych ustawień.rn
Dodatkowo, uprawnienia mogą być przyznawane do poszczególnych lokalizacji, dzięki czemu osoba z Krakowa nie ma dostępu do danych z Nowego Jorku.rn
Dzięki Efento Cloud w łatwy sposób uporządkujesz lokalizacje i przypisane do nich sensory. Platforma umożliwia odwzorowanie struktury Twojej organizacji w formie drzewa i przypisanie poszczególnych sensorów do jego gałęzi. Sposób grupowania nie podlega żadnym ograniczeniom, możesz zastosować podział geograficzny (np. Kraj -> Województwa -> Miasta -> Obiekty), funkcyjny (np. Rodzaj obiektu -> Miasto -> Dokładna lokalizacja) albo inny, lepiej pasujący do Twojej organizacji.rn
Pomiary z wybranego okresu czasu mogą być w każdej chwili wyeksportowane formie raportu (pdf i csv). Co więcej, Efento Cloud umożliwia automatyczną wysyłkę raportów na dowolny adres email z wybraną częstotliwością (np. raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu). Nie musisz już pamiętać o przygotowaniu cotygodniowego raportu z pomiarami temperatury, teraz w każdy poniedziałek dostaniesz go na maila!rn
Wszystkie zdarzenia takie jak wystąpienie alarmów spowodowane przekroczeniem progów alarmowych, utrata łączności z sensorem, powrót mierzonych wartości do bezpiecznych zakresów są zapisywane w systemie i po zalogowaniu możesz w szybki sposób odtworzyć listę zdarzeń wraz z datami i godzinami ich wystąpienia.rn

ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
Polska

+48 22 631 631 0
tbj@frost.com.pl

Zapytaj o produkt: